Obchodné partnerstvo
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Obchodné partnerstvo - spolupráca


Problematika zníženej kvality ovzdušia sa dostáva čoraz viac do povedomia, rovnako ako aj dôraz kladený na znižovanie energetickej náročnosti budov. Po vzore pokrokových krajín vieme, že vetracie koncepty sa s určitosťou stanú bežným štandardom každej nehnuteľnosti rovnako ako je aj využívanie programovateľného vykurovania, či inteligentnej elektroinštalácie. Čoraz viac firiem i profesionálov z oblasti stavebníctva si uvedomuje, že mať vo svojom portfóliu služieb aj vytvorenie a zabezpečenie realizácie riadeného vetrania sa stáva štandardom, ktorý je výrazným prvkom pohodlnej spolupráce s koncovým klientom.

Zariadenia z nášho portfólia predstavujú špičku v rámci vetracích konceptov, vďaka svojim kvalitám ich uprednostňuje čoraz viac klientov, ktorí si dajú záležať na jednoduchom a kvalitnom systéme, efektivite a trvácnosti. Pri tvorbe nášho portfólia sme každý produkt najprv podrobne zrecenzovali, aby sme si boli istí, že vyhovie všetkým našim profesionálnym nárokom a dokáže tak plne pokryť potreby klientov.

Vysoké nároky  na kvalitu a funkcionalitu vedú k spolupráci s nami aj profesionálov. Svojich odborných partnerov si zodpovedne vyberáme tak, aby sme si boli istí ich odbornosťou a kvalitou poskytovaných služieb. Zároveň im poskytujeme nielen priaznivé obchodné podmienky, ale zabezpečujeme im aj supervíziu, odborný dohľad a kvalitnú marketingovú podporu. Spolu s nadviazaním partnerstva sa zároveň delíme s našimi 10 ročnými  skúsenosťami a všetkými odporúčaniami, od roku 2017 sme naše skúsenosti a vysokú kvalitu poskytovaných služieb potvrdili aj získaním medzinárodného certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015/ 9001:2016 v poskytovaní služieb v oblasti vzduchotechniky.


Spolupráca s nami zahŕňa:

- 10 ročné skúsenosti našej spoločnosti v oblasti vzduchotechniky,
ročne realizujeme viac než 90 kompletných vetracích konceptov od fázy návrhu až po zrealizovanie montáže, uložíme cez 18km vzduchovodných potrubí a iba na Slovensku nájdete cez 300 našich vetracích systémov (nezarátali sme montáže realizované v réžii klienta)

- sme držiteľmi medzinárodného certifikátu STN EN ISO 9001:2015, čo znamená, že úspešne dodržiavame zásady manažmentu kvality, čo v detailoch znamená, že máme vysokú mieru spokojnosti klientov, dostatočné vzdelanie a kvalifikáciu našich zamestnancov, vynikajúce ekonomické zázemie a finančné zdravie spoločnosti, atď.

- sme distribútorom konceptu vetrania COMAIR pre SR a ČR už od roku 2007, ktorý predstavuje úplnú špičku vo vetracích konceptoch a ako jediní na trhu ponúka všetky komponenty v rámci jedného konceptu, ktorý bol vytvorený na základe 40 ročných skúseností výrobcu

- aktívne sa podieľame na tvorbe povedomia a máme bohatú publikačnú činnosť a spoluprácu s médiami v oblasti stavebníctva

- sme schopní a ochotní svojich partnerov zaškoliť

- sme inovatívni, myslíme dopredu a sledujeme všetky novinky, s ktorými postupne oboznamujeme aj našich partnerov


Chcete sa stať našim obchodným partnerom?
Dajte nám vedieť!
info@aerosystem.sk


                

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 947 974 852  
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk