Rodinné domy
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Väčšinu systémov centrálneho riadeného vetrania realizujeme v rámci individuálnej výstavby rodinných domov.
Tieto realizácie prebiehajú veľmi rýchlo a bez komplikácií. Zo skúseností odporúčame koncept vetrania resp. vetraciu stratégiu zapracovať už vo fáze tvorby projektu nehnuteľnosti, čo prináša realizátorovi stavby len výhody v podobe optimalizácie spotreby materiálu, časovej i finančnej úspory, pretože celkové osadenie systému zvyčajne nevyžaduje nákladné dodatočné zakrývanie, najväčšou výhodou je však variabilita umiestnenia celého systému, ktorý vieme zaliať do podláh, stropov či poterov bez náročnosti iba v skorších štádiách stavebnej pripravenosti.


Celá realizácia má tieto fázy:

1. projekt/návrh, rozpočet

2. montáž vzduchovodných rozvodov (realizácia prebieha v našej réžii, alebo v réžii investora)

3. osadenie vetracej centrály

4. nastavenie a spustenie systému (realizuje profesionálny technik)


Viac o samotnej realizácii sa dozviete tu.

  


Čo v prípade, ak systém riadeného vetrania potrebujem do nehnuteľnosti, ktorá sa už používa?

Samozrejme, inštalácia systému riadeného vetrania je možná aj do "hotovej" nehnuteľnosti. V prípade, že nám to priestor dovoľuje klientovi vždy odporúčame systém centrálneho riadeného vetrania. Hlavnými dôvodmi sú lepšie vlastnosti a neporovnateľne lepšia efektivita, ale aj nižšia miera potrebnej údržby a dlhšia životnosť. V tomto prípade je potrebné dobré plánovanie a nevyhnutné je rátať aj s nákladmi a zakrytie vzduchových rozvodov. 
V prípade, že to priestor nedovoľuje, vieme vytvoriť aj vetraciu stratégiu podľa možností konkrétneho priestoru tak, aby spĺňal kvalitatívne a zdravotné nároky i očakávania v podobe komfortu.

Systém riadeného vetrania potrebujem umiestniť v historickej budove.

Obzvlášť historické budovy sú nehnuteľnosti, ktorým správny spôsob vetrania dokáže výrazne zlepšiť fyzický stav a  vyrieši nepríjemné problémy s prebytočnou vlhkosťou, zápachom či pocitom ťažkého, nezdravého vzduchu. Mnoho z majiteľov tieto nehnuteľnosti uchováva vo svojej priazni kvôli ich genius loci, práve ten je však aj predmetom záujmu pamiatkového úradu, ktorý kontroluje každý väčší stavebný zásah v týchto objektoch. Do úvahy preto pripadajú aj systémy decentrálneho vetrania s rekuperáciou energie.
Dobrou správou je, že technologický pokrok nám umožnil realizovať vetracie rozvody, ktoré sú veľmi kompaktné a vo veľkej miere dokážeme vyhovieť aj prísnym požiadavkám pamiatkového úradu. Tieto realizácie si vyžadujú veľmi dobré plánovanie a komunikáciu.

 

Mám dom zrubového typu alebo modernú drevostavbu, môžem realizovať SRV?

V prípade zrubových domov je veľmi vhodné systém zakomponovať už do projektu, práve tu vieme využiť priaznivé vlastnosti a možnosť niektoré časti vzduchovodných rozvodov skryť do podláh a stropov. Rôzne typy moderných drevodomov, či už sa jedná o tvz. sedvičové alebo masívne CLT, či OSB nie sú preukážkou pri realizácii systému riadeného vetrania.

Aký je rozdiel medzi návrhom a projektom riadeného vetrania?

Návrh systému vetrania pripravujeme vždy pre konkrétny objekt, po zvážení všetkých atribútov a zohľadnení všeobecných podmienok pre efektivitu vetracích systémov, do úvahy pritom berieme účel nehnuteľnosti, veľkosť a rozmiestnenie priestorov, spôsob ich využitia a počet obyvateľov. Pre vyhotovenie potrebujeme pôdorys s rozmermi nehnuteľnosti, podľa ktorého dokážeme určiť optimálne umiestnenie vetracej centrály,
spôsob vedenia i umiestnenie vzduchovodných potrubí s ohľadom na šetrnosť a funkcionalitu. Presnosť výpočtu materiálu je +-15%, jeho vytvorenie je zadarmo. Projekt vetracieho systému je podrobnejší, pretože súčasťou je presný prepočet potrubí ako aj presný výkaz/výmer potrebného materiálu. Odporúčame ho najmä kvôli presnosti - vyhnete prácam navyše, budete mať istotu, že všetko v dome bude mať svoje miesto a tým optimalizujete aj spotrebu materiálu. Je to jednoducho povedané - presné naplánovanie a uloženie každého komponentu v rámci stavebného projektu.
Zabezpečujeme prostredníctvom overených zmluvných projektantov, ktorí majú v tejto oblasti niekoľkoročné skúsenosti. Cena celého projektu systému riadeného vetrania je medzi 150 - 250€ podľa náročnosti daného riešenia. Polovica tejto hodnoty je v prípade spolupráce na požiadanie odčítaná z hodnoty materiálu po realizácii ako forma projekčnej zľavy.
Nevyhnutnou prílohou je projekt domu vo formáte .dwg


Viac o návrhu a rozpočte nájdete tu.


Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 907 911 565
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk