Máme certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015/ EN 9001:2016!
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344Certifikácie je proces overenia, ktorý zahŕňa viaceré kroky. V rámci manažment kvality hovoríme o medzinárodne uplatňovanej norme, teda veľkého množstva konkrétnych podmienok, pri ktorých splnení sa firma stáva držiteľom osvedčenia. Certifikácia prebieha prostredníctvom auditu, ktorý vykonáva externá spoločnosť s kvalifikáciou.

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. Snaha o zníženie miery subjektivity v používaní označenia kvality nás teda prirodzene privedie k tomu, že stanovíme jej konkrétnu merateľnosť v konkrétnych kritériách.

Norma STN EN 9001:2016 v praxi
Existuje mnoho rôznych definícií kvality a ďalšie desiatky sú tvorené predstavami klientov. Podľa noriem ISO 9001 však dokážeme povedať, že pod pojmom kvalita chápeme mieru s akou súbor konkrétnych charakteristík (produktu/služby) spĺňa požiadavky (potreby/parametre), ktoré sú uložené organizáciou (technické normy, zákony, povolenia a bežná prax) a zároveň zabezpečuje uspokojenie potrieb klienta.

To, aby sme sa mohli označiť za kvalitných si teda vyžaduje dokonale poznať:
- koho požiadavky má produkt uspokojiť
- aké požiadavky na produkt sa musia splniť
- mieru splnenia požiadaviek (prostredníctvom overenia spokojnosti zákazníka, miery počtu reklamácií, pokút, technických špecifikácií, atď.)

Celý proces získania certifikátu podľa tejto normy je zdĺhavý a vyžaduje dlhodobú prípravu. Zameriava sa nielen na produkt, služby, spokojnosť ale aj na celkové finančné hospodárenie firmy a všetky interné procesy od zabezpečenia produktu až po vedenie firmy.

Pokiaľ je firma držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 znamená to pre vás aj to, že:

- spokojnosť zákazníka je prioritou

- všetky produkty spoločnosti sú overené, certifikované a sú vhodné na predaj na danom území aj rámci všetkých technických noriem a špecifikácií (nestane sa vám teda, že nastanú problémy pri kolaudácii atď.)

- všetci zamestnanci spoločnosti majú pre výkon svojich kompetencií dostatočné vzdelanie a skúsenosti

- firma má výborné ekonomické predpoklady, čo je dôležité pre celú existenciu firmy, hlavne ak obchoduje s produktovou radou, ktoré vyžadujú dlhú životnosť

- celá spoločnosť prechádza neustále procesom: merania – analýzy – vyhodnotenia – zapracovania zmien/zlepšenia

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 teda nie je kvalitná iba podľa jej zákazníka - splnila konkrétne stanovené a merateľné kritériá vo všetkých oblastiach fungovania a preto ju dokážeme označiť za spoločnosť, ktorá hospodári efektívne, nemá priestupky voči legislatíve a uspela aj v rámci spätného overenia spokojnosti klientov. Túto certifikáciu vieme chápať aj ako určité vyjadrenie o tom, že dokáže pokryť kvalitatívne nároky aj u náročnejších klientov, resp. v rámci EÚ, keďže certifikácia má medzinárodné parametre merania.

A veru, bolo náročné ho získať! No, čo nespravíme preto, aby sa vám dýchalo lepšie? 

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 907 911 565
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk