Realizácia
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Realizácia systému riadeného vetrania

Všetky fázy realizácie prispôsobujeme potrebám a schopnostiam klienta a stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti.
Montáž celého systému si klient dokáže prispôsobiť tak, aby zohľadnil svoj časový a finančný plán.

Najvýraznejšou fázou realizácie je samotná montáž -
inštalácia vetracieho systému, ktorá môže byť realizovaná:

- v plnej réžii klienta (príprava a nastavenie vetracej centrály sa musí urobiť u nás pred expedíciou jednotky)

- v čiastočnej realizácii klienta, kde zabezpečíme len fázy montáže presne podľa dohody

- na kľúč prostredníctvom profesionálnej firmy

                                     

Samotná realizácia ventilačného systému:


1. Výber vhodného systému podľa veľkosti objektu

2. Projekčná príprava a príprava rozpočtovej ponuky vetracieho systému

3. Definovanie termínu realizácie a jej ceny

4. Inštalácia ventilačných rozvodov

5. Inštalácia vetracej centrály a spustenie systému

                    
Realizácia rozvodov vetrania pozostáva predovšetkým z osadenia výusťujúcich komponentov, osadenia kolektorov (rozdeľovačov) a inštalácie vzduchovodných potrubí v potrebných počtoch medzi vyústenia a kolektory.
Následne je potrebné už iba pripojiť hlavné hrdlá kolektorov k rekuperačnej centrále.


Harmonogram realizácie ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS a PE-FLEX:

4.1  Zameranie priestoru kde bude umiestnená vetracia centrála

4.2  Vymeranie miest osadenia kolektorov tak, aby pripojenie centrály bolo čo najjednoduchšie

4.3  Osadenie vyústení (anemostatov) v miestnostiach podľa vopred vyhotoveného návrhu

Tip: Aby systém fungoval čo najlepšie pre klienta, je pri inštalácii potrebné čo najviac dodržať presné osadenie podľa pripravenej dokumentácie. Prípadné výraznejšie zmeny je vhodné konzultovať s technikom alebo projektantom.

4.4  Umiestnenie jednotlivých potrubí medzi kolektory a vyústenia

      - potrubie sa do kolektorov a vyústení fixuje zatlačením do KLIK zámku (počuteľné je zjavné dvojité kliknutie po zatlačení konca potrubia do kolektora)
      - potrubia je potrebné po trase priebežne uchytiť tak, aby neprevísali, doporučujeme fixáciu na každom metri potrubia
      - bezprostredne po montáži je potrebné všetky otvory vyústení a kolektorov zaslepiť priloženými záslepkami proti vnikaniu prachu a nečistôt
      - až po zaklopení a finalizácií stropov je potrebné skrátiť vyúsťujúce hrdlá na úrovni stropu (odrezať)
      - až po vymaľovaní osadiť na hrdlá priložené anemostaty

Tip: Počet je ku každému vyústeniu uvedený v dokumentácii. Pri realizácii je potrebné dbať nato, aby nenastala zámena potrubí do kolektora čerstvého a odpadového vzduchu, odporúčame označovať potrubia ihneď pri ich ukladaní.

5. Inštalácia vetracej centrály a riadiacej jednotky vetracieho systému

Inštalácia vetracej centrály a zapojenie riadiacej jednotky prebieha zvyčajne v konečnej, zariaďovacej fáze stavby, krátko pred nasťahovaním obyvateľov. Rozhodujúca je predovšetkým stavebná pripravenosť miestnosti, v ktorej bude vetracia centrála umiestnená (omietka, teplota, prívody).

    

Nie ste si istý, či montáž zvládnete sám, prípadne nemáte vhodné technické vybavenie?

Máme pre Vás riešenie. Ak si nie ste istý len niektorými fázami, môžete si presne na tie pozvať nášho technika a zbytok montáže si vykonáte sami. Disponujeme dostatkom technického vybavenia, ktoré môžeme klientom zapožičať, alebo prísť a náročnejšie úkony urobíme my (napr. jadrové vŕtanie). Kompletné informácie o možnostiach našej asistencie nájdete tu.

Pri osadení centrály zohľadnite záručné podmienky:

- teplotu v miestnosti, kde vetraciu centrálu umiestnime, táto teplota nesmie počas celého roka klesnúť pod +5°C
- spôsob odvodu vznikajúceho kondenzátu, najideálnejší je odvod priamo do sifónu prípadne do upravenej zbernej nádoby
- elektrické pripojenie so štandardným sieťovým napätím 230V/50Hz
- manipulačný priestor, ktorý umožňuje fyzický prístup k jednotke kvôli výmene filtrov, či prípadnému servisu a údržbe
- prívody a odvody vonkajšieho vzduchu, ktoré by mali byť čo najkratšie, v každom prípade teplotne izolované (Isocomplus)
- zapojenie riadiacej jednotky a nastavenie vetracej centrály, kde prvé spustenie zabezpečuje odborný technik

Program SERVIS+

Program predĺženej záruky je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie krytia legislatívnej záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 rokov až na 5 rokov.
Podmienky, ktoré je potrebné splniť pri záujme o program predĺženia záruky:
- splnenie záručných podmienok (uvedené vyššie)
- aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy Vášho zariadenia
- každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, výmena filtrov)

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 947 974 852  
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk